top of page
Lutherkirkko_edited.jpg

LUTHER-KIRKKO

2016

Luther-kirkon rakennus muutettiin ravintolasta takaisin kirkolliseksi toimintakeskukseksi. Kaksi vuotta kestänyt työ sisälsi kaiken kirkon korjaukseen liittyvän arkkitehtisuunnittelun, kiinto- ja irtokalustesuunnitelmat, kirkolliset tekstiilit ja muut tarvittavat toteutussuunnitelmat. Toimin projektin pääsuunnittelijana.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry rakennutti uusgoottilaisen rukoushuoneen Fredrikinkadun varteen vuonna 1894 K.A.Wreden suunnitelmien mukaan. Vuonna 1931 Hilding Ekelund laati muutos- ja lisärakennussuunnitelman, jonka mukaan Wreden rukoushuone muutettiin Suomen ensimmäiseksi funkkis-tyyliseksi kirkoksi. Samalla osittain kirkon päälle Fredrikinkadun puolelle rakennettiin uusi kadunvarsisiipi. Sisällä kirkkoa pelkistettiin voimakkaasti: puiset lehterit, puupilarit ja puukatot purettiin ja korvattiin uusilla teräsbetonirakenteilla. Wreden suunnittelemasta kirkosta jäi näkyviin sisäänvedetty sisäänkäyntiportaali.

LutherKirkkoEnnen.jpg
LutherAula.jpeg

1980-luvulla huonoon kuntoon päässeen kiinteistön purkamista suunniteltiin. Kirkko päätettiin kuitenkin suojella ja Sley, jolla ei ollut resursseja kirkon kunnostamiseen, myi koko kiinteistön Sampolle. Vuoden 1993 kaavassa kirkko suojeltiin (kaavamääräys sr-1): kirkossa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen tai sen julkisivujen arvoa tai tyyliä. Tontti sai kuitenkin lisärakennusoikeutta, jolloin kirkon päälle rakennettiin iv-konehuone, kerros toimistotilaa ja kattoterassi. Vanha sakasti purettiin ja kirkon päätyyn Lapinlahdenkadun puolelle rakennettiin laajennusosa. Sisäpiha katettiin. Luther-kirkon tilat muutettiin ravintolaksi. Vuodesta 1995 lähtien entisen kirkon tilassa toimi lukuisia eri ravintoloita, joista kukin vuorollaan turmeli kirkon sisätiloja.

Vuonna 2014 Sley ry päätti palata takaisin aikaisemmin omistamaansa kirkkoon ja alkoivat huomattavat kunnostustyöt tuhoutuneen kirkon palauttamiseksi kirkolliseksi toimintakeskukseksi. Keväällä 2014 lasinsirpaleen narskuivat jalkojen alla mustassa luolassa. Toukokuussa 2016 kirkko saatiin jälleen avattua kirkolliseen käyttöön.

Toimin projektissa pääsuunnittelijana koko suunnittelu- ja rakennusvaiheen ajan. Työni on sisältänyt kaiken kirkon korjauksen liittyvän arkkitehtisuunnittelun, kiinto- ja irtokalustesuunnitelmat, kirkolliset tekstiilit, yms. tarvittavat toteutussuunnitelmat.

LutherSali.jpeg
bottom of page